• диаметър 120 536 км.
  • атмосферна температура:
    (-180o C)
  • денонощие =
    10 ч. 39 мин.
  • година = 29,46 земни години
  • брой на спътниците: 18
  • наклон на оста: 26o