Това, което отличава Сатурн от другите планети
са изключително красивите му

Пръстените на Сатурн ПРЪСТЕНИ

те са съставени от различни поголемина късове лед и частици прах с размери от няколко мм до няколко км.Максималната им ширина е 276 000 км, като от вътрешна страна те се приближават само на 11 000 км от повърхността на планетата.Дебелината им е едва около километър.