Сатурн със спътниците си-на преден план Титан Титан
СПЪТНИЦИ

По брой спътници Сатурн е водещ сред планетите от Слънчевата система.Най-големият сред тях е Титан (диаметър 5 150 км).Има плътна атмосфера,която съдържа някои от химическите елементи, спомогнали за възникването на живота на Земята преди повече от 4 млрд.години. Някои от другите спътници на Сатурн са Рея(съпруга на бога), Диона, Мимас, Тетис.