С Л Ъ Н Ц Е


данни:

  • възраст: около 4,6 млрд.години
  • отстояние от Земята - 150 млн. км.
  • диаметър: 1 392 000 км.
  • повърхностна температура - 5800o С
  • температура в центъра - 15 000 000o С
  • период на въртене = 25 земни денонощия
  • завъртане в Млечния път = 225 млн. години
  • брой на планетите: 9

Слънцето е една от билионите звезди в Галактиката. То представлява огромно газово кълбо от водород и хелий. В центъра му има свръхвисоко налягане и огромна температура-условия,при които водородът се превръща в хелий.Всяка секунда 4 млн.т. водород се преобразуват в енергия-топлината и светлината,на които се радваме. Слънцето би могло да побере в себе си повече от 1 млн. планети с размера на Земята.Стойността му в тонове се изразява с числото 19925. Казано по друг начин,то тежи колкото 322 270 планети като Земята.