асега снимките са само две, но ще има още!Някъде в Испания през пролетта на 2003 година.
Същото място.