остепенно, малко по малко, в тази директория ще бъдат добавяни снимки - от турнета, семейни, а може би и други.Франция Париж Испания
САЩ Румен Койнов