акто може би се досещате, това са програмите, които използвам за обработка и създаване на графичните елементи в страниците си - снимки, надписи, банери и т.н.
Те не са с възможностите на "Adobe®Photoshop®" или "CorelDRAW®", например, но не са и толкова обемни и сложни и освен това имат (още) едно огромно, според мен, преимущество: те са FREEWARE (любима дума !). Е, има няколко програми, които са SHAREWARE*, но това няма толкова голямо значение ( поне за мен! ). Вярно, че за да постигна определен ефект съм минавал през две или дори три програми, поради различните им възможности и ограничения, а също и моите умения или по-скоро неумение да работя с тях. Но постепенно свикнах с този начин на работа, откривах все повече от функциите им и сега вече всичко останало ми се струва трудно, тромаво и сложно (отново ви връщам към неуменията и навиците ми, към които ще добавя и езиковите си "познания").

Програмите са подредени според критериите ми за "ползваемост", т.е., колкото по-надолу в списъка е програмата, толкова по-рядко съм я ползвал, или дори въобще не съм, но е Freeware и съм преценил, че си заслужава (засега поне, смятам да обновявам тази страница).

За да не попадам в "задънени улици", няма да се впускам надълго и нашироко в обяснения за качествата и достойнствата, плюсовете и минусите на програмите. Ще има кратко описание на програмата, придружено с лични впечатления (ако имам такива). Най-добре е всеки сам да прецени дали ще му свърши работа и да пробва! При мен резултите са налице.

* шареваре ;-)

Хоби | Backgrounds | Програми