Работа | Цигулка | Пловдивска
филхармония
| Пловдивска
опера
| Верди
фестивал


игулката е инструмента, на който свиря от седем годишен, и с който сега си "изкарвам хляба".
Идеята ми беше на тази страница да ви запозная с историята на цигулката, но тъй като все не ми остава време да седна и да синтезирам наличната ми информация, ще ви предложа една статия, която намерих в Интернет. Разбира се, аз съм я приспособил към дизайна на страницата си, като съм си позволил съвсем лека редакция, изразяваща единствено в съкращаване на текстовия и снимковия материал.

Обещавам, че в момента когато имам компютър у дома, и време, да редактирам статията или напиша нещо по-синтезирано!
А ето я и нея!